Båtplats - Avgifter

Årsavgift aktiv medlem 500 kr
Investerings- och underhållsavgift / båtplats sommar 250 kr
Miljöfond 100 kr
Brygga sommar båtbredd4 200 kr/m
Brygga sommar båtlängd5 50 kr/m
Land vinter2 55 kr/m²
Brygga vinter3 40 kr/m²
Upp eller ned med kran, per tillfälle1
Slipavgift vid ordinarie upptagning och sjösättning 350 kr
Slipavgift vid andra tillfällen enligt ök. 
Pliktavgift 300 kr/tillfälle     
Ansökningsavgift 200 kr
Årsavgift passiv medlem 200 kr
Övergång passiv till aktiv inkl. nyckel 2000 kr
Förlorad eller extra nyckel 500 kr
El-vinterliggare i sjön debiteras enligt egen mätare, självkostnadspris

1) Debiteras utifrån båtens vikt, se nedan
2) Beräknas utifrån båtens area, som mäts som största längd x största bredd 
3) Beräknas utifrån båtens area, som mäts som största längd x största bredd 
4) Beräknas utifrån båtens största bredd.
5) Beräknas utifrån båtens största längd.

Exempel total årskostnad:
6x2m båt, självupptagning med trailer:
Årsavgift 500kr, inv. avg. 250kr, miljöfond 100kr,  brygga sommar 2x200 + 6x50, land vinter 55x6x2 = 2210kr

loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502