Kontaktuppgifter

Nedan finns kontaktuppgifter till förtroendevalda funktionärer i Solna Båtsällskap.

Kontaktuppgifter till medlemmar och förtroendevalda utöver e-postadresserna nedan, hittar du i medlemsmatrikeln. Lättast är att söka med hjälp av medlemsnumret angivet vid respektive namn.
 

Styrelsen

Ordförande Lars Sjöö (1776) ordforande@sbs.nu
Leder styrelsens möten och representerar sällskapet, samt tecknar sällskapets firma. Ansvarar också för sällskapets organisation.
 
Vice ordförande Johnny Tydal (1470) viceordforande@sbs.nu   
Ansvarar för fördelningen av båtplatser och båtplatskön, hemsidan, facebook och hjälper ordföranden.
 
Kassör Olov Stenbäck (1504) kassor@sbs.nu   
Ansvarar för ekonomi, bokföring, fakturering och medlemsregistret. 
 
Hamnkapten Toralf Blomberg (1625) hamnkapten@sbs.nu   
Har övergripande ansvar för sjösättningar, bryggor, byggnader och uppläggningsplatser.
 
Sekreterare Ulf Gyhlenius (1990) sekreterare@sbs.nu  
Ansvarar för och upprättar protokoll.
 
Miljö Mia Malmenäs (2007)  miljo@sbs.nu
Har övergripande ansvar för miljöfrågor.
 
Ledamot Joachim Erlandsson (1867)
Vice kassör
 
Suppleant  Rajmund Stoberski (1693)
Vice hamnkapten.
 
Suppleant Anders Morberg (1848)

Revisorer

OrdinarieNiklas Holzberg (1788)
Bo Philip (475)
SuppleantJohan Gyhlenius (2048)
Granskar sällskapets verksamhet och ekonomi.

Valberedning

SammankallandeChrister Andersson (1281)
LedamöterCurt Nylén (1071)
Stig Eriksson (1187)
Ansvarar för rekrytering av medlemmar till förtroendeposter inom sällskapet.

Underhållsgrupper för klubbens bryggor

Bockis 1
Kontakt                                           Olov Stenbäck (1504) 
Kontakt                                           Alejandro Hidalgo (1810) 

Bockis 2
Kontakt                                           Kenneth Lager (1701) 
Kontakt                                           Niklas Levin (1761) 

Borganäs
Kontakt                                           Stig Eriksson (1187) 
                                           

Käppala
Kontakt                                           Curt Nylèn   (1071) 
Kontakt                                           Stig Sinclair (1057) 

loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502