SBS områden, hus och bryggor

SBS har sina bryggor och uppläggningsplatser längst öster ut i Bergshamra, mellan inloppen till Brunnsviken och Edsviken.
Vid Bockholmen, strax norr om inloppet till Brunnsviken ligger Ålkiste-området.
Här har SBS en uppläggningsplats, en värmestuga,
en sjöbod, en trailerramp och tre bryggor.
Vid inloppet till Edsviken ligger Alnäs-området.
Här har SBS två uppläggningsplatser, en slip,
en värmestuga och två mindre bryggor.
Här finns även en mastkran.
loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502