Tilldelning av båtplats

Klubben har 166 båtplatser fördelat på våra fem bryggor. Alla som får sommarplats erbjuds också vinterplats på land. Lediga båtplatser delas ut till medlemmar som står i båtplatskön. Båtplatskön sorteras efter medlemsnummer, lägre medlemsnummer hamnar högre upp i kön, det går alltså fortare att få en båtplats ju längre tid du varit medlem i SBS.

För att ställa dig i båtplatskön måste du vara medlem i klubben och därmed ha fått ett medlemsnummer. Med det kan du logga in i Solna Båtsällskaps medlemsregister - BAS och ställa dig i båtplatskön.

Generellt gäller att väntetiden för att få en båtplats är kortare ju smalare båten är. 
loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502