Miljöinfo

Det är allas ansvar och ligger i allas intresse att ta hand om miljön på bästa sätt. Se till att du är uppdaterad vad som gäller genom att läsa igenom miljöplanen under fliken dokument, regler, protokoll.

Aktuellt:
På grund av avslag på SBS LOVA ansökan, och att det inte verkar som att vi kommer kunna få något bidrag från kommunen, så kommer det ej att genomföras en organiserad sanering av båtar med TBT färg eller biocidbottenfärg avsedd för andra farvatten än Östersjön.  Varje medlem får själv genomföra sanering genom att använda sig av godkända metoders såsom skrapning (med eller utan färgborttagningsmedel), slipning eller blästring. Dock måste detta genomföras på ett miljövänligt sätt där allt avfall tas om hand (enligt gällande regler https://www.av.se  ochhttp://www.ivl.se). Kontrollera också vilken personligskyddsutrustning som krävs för de olika alternativen. Avfallet ska sedan transporteras till en miljöstation för omhändertagande. För de medlemmar som önskar använda blästrings av en auktoriserad firma alternativet har SBS tagit in offerter. Om du är intresserad av detta hör av dig till miljökommittén miljo@sbs.nu. Är vi fler kan vi försöka pressa priset ytterligare.
Rådgör med och informera alltid styrelsen innan ni sanerar er båtbotten!

Kalendarium:
31 maj 2018 - Inventering av båtbottenfärg genomförd
30 juni 2018 - Offerter för sanering
31 augusti 2018 - Första utkast för miljöplan

07 oktober 2018 - Bottenfärgsmätning genomfördes
30 november 2018 - Ansökan LOVA bidrag
8 mars 2019 - Avslag på LOVA ansökan
31 oktober 2019 - Uppföljning av sanering
1 sept 2019 - Inga nya båtar som målats med TBT-eller biocidbottenfärg avsedd för andra farvatten än Östersjön får vinterplats
31 mars 2020 - Uppföljning av saneraring
31 december 2020 - Alla båtar med TBT-eller biocidbottenfärg avsedd för andra farvatten än Östersjön ska vara sanerade

loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502