loading...

Förarintygskurs

Passa på att under hösten skaffa dig nautisk kompetens.
Förarintygskurs för SBS medlemmar
 
Klubbens medlem Bengt Utterström håller en Förarintygskurs i höst för medlemmar som vill förkovra sig. Läs mer här.

Båtupptagningen 2021

Snart är det dags för båtupptagning. I år kommer vi att få skohorna in båtarna på uppläggningsplatserna då klubben har fått många nya medlemmar. Upptagningslistorna hittar du här för Ålkistan, Alnäs och Lilla Alnäs.

Är det något som inte stämmer med listorna kontakta: plats@sbs.nu

Trailerbåtar tas upp  efter eller innan ordinarie upptagning. Trailern ska vara tydligt märkt med medlemsnummer.

Starttid Ålkistan 08:00
Starttid Alnäs och Lilla Alnäs 07:30
Gemensamma förberedelser för Ålkistan 17:30 dagen innan upptagningen.

Av säkerhetsskäl får inga barn vara med.
1.    Avprickning närvaro vid start och dagens slut.
2.   Är batterier laddade?
3.   Båten måste vara försäkrad, båtägarens ansvar.
4.   Vaggor och bockar framplockade.
5.   Gå ej under hängande båt!
6.   Arbetsledaren leder arbetet.
7.   Linor i för och akter på styrbords sida.
8.   Slingmarkering ska finnas på reling.
9.   Kranens sling knyts ihop, i förekommande fall straffas lina över akter.
10. Sling får ej släpas i gruset.
11. Båtar stöttas.
12. Allt miljöfarligt till återvinningsstation, tex OK Bergshamra.
13.Var och en ansvarar för borttransport av sina sopor och kasserat pallningsvirke.

Höstmöte den 15:e September kl. 19

Välkomna till Solna båtsällskaps årliga höstmöte den 15:e September. I år är vi tillbaka i kapellet på Himlabacken. Dagordningen hittar ni här. 

Städdag den 9:e september kl. 18

På torsdag 9:e september är det städdag på Solna Båtsällskap med start kl. 18.
De som har vinterplats på Alnäs samlas där. De med vinterplats på Ålkistan samlas där. De utan vinterplats kan välja att gå till Alnäs eller Ålkistan. Klubben bjuder på korv med bröd och dryck.

60-årsjubileumet

SBS firar 60 år som klubb i år. Detta kommer vi att fira med en rejäl bryggfest i juni nästa år. 

Båttjuvar i farten

Tyvärr har vi råkat ut för en del stölder även i år. Det är svårt att skydda sig helt från båttjuvarna, men några tips är att tömma båten själv från stöldbegärliga saker, som lösa bränsletankar etc. Lås båten med ett godkänt lås och installera gärna även en GPS-tracker i båten. Se till att båtförsäkringen gäller.

Medlemsundersökning 2021

Tack alla medlemmar som svarat på den digitala medlemsundersökningen!

Hela 118 st har svarat, vilket är mycket glädjande. Vi i styrelsen har fått en mycket tydligare bild om vad ni tycker, mycket är positivt och så finns det förbättringsområden vilket vi kommer att jobba vidare med.

Resultatet går att läsa här och kommentarerna finns här

Lediga båtplatser

Under fliken "Båtplats" publiceras lediga båtplatser som av någon anledning inte passar dem som står i båtplatskön. Tipsa gärna vänner och bekanta om dessa.

Märkning av trailers - Påminnelse

Ni som har omärkta båtar på trailers eller omärkta tomma trailers stående på stora eller lilla Alnäs se till att dessa snarast märks med medlemsnummer.

Slipen / Båtbottentvätt

Kontakta Nils Lodin om du vill använda slipen. För båtbottentvätt har klubben köpt in en rejäl högtryckstvätt med hetvatten.

Mastkranen

Ta det försiktigt när ni använder mastkranen! Det hände en liten olycka nyligen. Se till att vajern samlas upp någorlunda jämt på vinschtrumman. Samlas vajern på bara ena sidan av trumman är det risk att den hoppar av.

Meddelande från valberedningen

En förening som vår båtklubb bygger till stor del på att alla på något sätt bidrar till både drift och vidareutveckling av verksamheten. Under de kommande åren behöver vi nya krafter till vår styrelse.
 
Du som känner att du vill vara med och forma vår verksamhet och vet med dig att du har idéer och kunskap, hör av dig till oss i valberedningen. 
 
Bengt Utterström (Sammankallande) 070-6475432
Rafaels Amolin (1822)
Andreas Faehlmann (1293)

Välkommen till SBS!

Solna Båtsällskap har sina bryggor och uppläggningsplatser längst öster ut i Bergshamra, mellan inloppen till Brunnsviken och Edsviken. Här på vår hemsida hittar du  information om vår verksamhet.

 

SBS på Facebook

SBS har en diskussionsgrupp på Facebook. Här kan du följa med i diskussionen!

Bildarkivet

Här kan du se ett bildspel från våra aktiviteter.
loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502