loading...

Vi seglade till Island!

Nu när båtarna är upplockade och höstmörkret har fallit kan vi se fram emot detta tillfälle att drömma oss tillbaka till sommaren och få inspiration till nya båtäventyr.

SBS medlemmarna Bengt Utterström och Helena Nilsson är föredragshållare. Delar av övriga besättningen finns också med under kvällen.

Seglatsen gick från Bockis 2 via Skånekusten, öarna i Kattegatt, Västkusten, Norge, Shetland, Färöarna och till Island. Sedan seglade vi hem igen. Sommarseglatsen 2019 pågick nästan i tre månader och blev 3 600 sjömil lång.
 
Om resans förberedelser, segling på haven, livet ombord och platser vi har besökt handlar föredraget om.
 
Tisdagen den 3 december kl. 19.00 till ca 21.00. Fikapaus i halvtid.
Plats: Kyrksalen på Himlabacken
Anmälan görs till: sekreterare@sbs.nu
 
Varmt välkomna!

Slipen

Senaste nytt om slipen. Eftersom vi på vårmötet informerade om en beräknad kostnad på ca 60000kr och det nu lutar åt ett avsevärt högre belopp ca 180000kr, vill vi låta medlemmarna vara med och besluta på årsmötet om en eventuell renovering.

Kostnaden måste kunna motiveras av att många medlemmar kommer använda slipen för annat än bara ner/upp vid säsong. Som situationen är förnärvarande är det endast ett fåtal medlemmar som är i behov av slipen.

Båtbottensanering

Företaget allblästring har tider för sanering under senhösten. Hör av er till miljo@sbs.nu om ni är intresserade så återkommer Mia med info i slutet av augusti. Priset kommer bestämmas av hur många som sanerar och båtens yta och som ni vet har vi inget bidrag.

Rabatt hos Boat Washer

Rabatt på bottentvätt genom samarbete med BoatWasher AB.
För att erhålla rabatten ange koden som du fått via mail vid köp tvättbiljetter i BoatWashers ehandel. Tvättbiljetterna gäller vid alla BoatWasherstationer i Sverige. För köp av biljetter, tidsbokning, info om öppettider, priser mm se www.boatwasher.se .  Välj BoatWasher istället för att bottenmåla, sprida gift i havet och bottentvätta på land på hösten.

Mastkranen

Ta det försiktigt när ni använder mastkranen! Det hände en liten olycka nyligen. Se till att vajern samlas upp någorlunda jämt på vinschtrumman. Samlas vajern på bara ena sidan av trumman är det risk att den hoppar av.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2019 finns att läsa här.

Miljö

Senaste miljöplanen och miljönytt finns att läsa under praktisk info - miljö.

Meddelande från valberedningen

En förening som vår båtklubb bygger till stor del på att alla på något sätt bidrar till både drift och vidareutveckling av verksamheten. Under de kommande åren behöver vi nya krafter till vår styrelse.
 
Du som känner att du vill vara med och forma vår verksamhet och vet med dig att du har idéer och kunskap, hör av dig till oss i valberedningen. 
 
Ralph Emtemark (Sammankallande) 070-8854500
Bengt Utterström 070-6475432
Lisa Hirschberg (1870)

Angående planerade bygget av kv. Trianglen vid Ålkistan

Styrelsens yttrande avseende detaljplan för del av kv. Triangeln m.fl. BND 2016:85
Går att läsa i sin helhet Här


Uppdaterad tillsynsrapport 2018-04-06 SOLNA STAD miljö och byggnadsförvaltning

Finns att läsa Här
 

Välkommen till SBS!

Solna Båtsällskap har sina bryggor och uppläggningsplatser längst öster ut i Bergshamra, mellan inloppen till Brunnsviken och Edsviken. Här på vår hemsida hittar du  information om vår verksamhet.

 

SBS på Facebook

SBS har en diskussionsgrupp på Facebook. Här kan du följa med i diskussionen!

Miljöskydd

Se information om miljöskydd här.

Bildarkivet

Här kan du se ett bildspel från våra aktiviteter.
loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502