loading...

Båtbottensanering

Företaget allblästring har tider för sanering under senhösten. Hör av er till miljo@sbs.nu om ni är intresserade så återkommer Mia med info i slutet av augusti. Priset kommer bestämmas av hur många som sanerar och båtens yta och som ni vet har vi inget bidrag.

Rabatt hos Boat Washer

Rabatt på bottentvätt genom samarbete med BoatWasher AB.
För att erhålla rabatten ange koden som du fått via mail vid köp tvättbiljetter i BoatWashers ehandel. Tvättbiljetterna gäller vid alla BoatWasherstationer i Sverige. För köp av biljetter, tidsbokning, info om öppettider, priser mm se www.boatwasher.se .  Välj BoatWasher istället för att bottenmåla, sprida gift i havet och bottentvätta på land på hösten.

Bryggfest 24:e Augusti

Årets bryggfest kommer att hållas lördagen den 24:e Augusti. Boka in detta datum redan nu. Mer info kommer senare. 

Slipen

Leverantören som har fått i uppdrag att byta ut de första åtta meterna med räls och inspektera den resterande rälsen har meddelat att de inte kommer att kunna göra detta förrän i Augusti. Styrelsen undersöker om det finns någon annan leverantör som kan göra detta tidigare.

Mastkranen

Ta det försiktigt när ni använder mastkranen! Det hände en liten olycka nyligen. Se till att vajern samlas upp någorlunda jämt på vinschtrumman. Samlas vajern på bara ena sidan av trumman är det risk att den hoppar av.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2019 finns att läsa här.

Miljö

Senaste miljöplanen och miljönytt finns att läsa under praktisk info - miljö.

Städdag

Torsdagen den 23:e Maj kl. 17:30 är det städdag på SBS. Samling vid Brostugan. 

Inför vårens fakturor

För att undvika tidigare års problem både för medlemmar och kassör, som uppstått i samband med fakturering av kranavgifter och båtplatser, behöver styrelsen din hjälp.
Vi vill att du loggar in i Bas-K via vår hemsida, eller klickar på denna länk   https://bas.batunionen.se/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f  Kontrollera att din mailadress och telefonnummer stämmer samt att om det inte redan är angivet, fylla i eller komplettera båtens uppgifter. Ex. längd, bredd och vikt. (det tar ca 3 dagar innan dina uppdateringar registrerats)
Dessa uppgifter används för att räkna ut din avgift.
Styrelsen och vår kassör kommer innan sommarens fakturering sker, gå igenom samtliga medlemmars uppgifter i vårt register för att säkerställa att du erhåller en korrekt faktura.

Miljöinfo

Vi har nu fått besked från Länstyrelsen i Stockholm om att vi fått avslag på vår LOVA ansökan. Avslaget motiveras med att de i år prioriterar projekt med inriktning Övergödning framför projekt som rör Giftfri miljö. Vilket ligger i linje med regeringens satsning. Miljögruppen och SBS styrelse kommer nu undersöka om det finns andra möljligheter att minska medlemmarnas saneringskostnader samt fortsätta diskussionerna med  kommunens miljöförvaltning.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelsen går att läsa Här
Signerad upplaga. 
 

Meddelande från valberedningen

En förening som vår båtklubb bygger till stor del på att alla på något sätt bidrar till både drift och vidareutveckling av verksamheten. Under de kommande åren behöver vi nya krafter till vår styrelse.
 
Du som känner att du vill vara med och forma vår verksamhet och vet med dig att du har idéer och kunskap, hör av dig till oss i valberedningen. 
 
Solna 2018-11-21
 
Ralph Emtemark (Sammankallande) 070-8854500
Andreas Faehlmann 070-7135514
Bengt Utterström 070-6475432 

Reviderad miljöplan för Solna båtsällskap

Miljöplanen beskriver vilka regler som gäller, för båtklubbens medlemmar, för att minimera påverkan på miljön på de områden som klubben förfogar över. 
Läs dokumentet via länken Här

Åtgärds- och tidsplan       
 
Tid                                Åtgärd
31 maj 2018               Inventering av båtbottenfärg genomförd
30 juni 2018             Offerter för sanering
31 augusti 2018       Första utkast för miljöplan
07 oktober 2018     Tillfälle för bottenfärgs mätning genomfördes
30 oktober 2018     Ansökan LOVA bidrag
31 mars 2019             Uppföljning av de som sanerar själva
30 april 2019             Sanering i SBS regi slutförd
31 mars 2019             Uppföljning av de som sanerar själva
1 september 2019   Inga nya båtar som målats med TBT eller biocidfärg får vinterplats
31 mars 2020             Uppföljning av de som sanerar själva
31 december 2020  Alla båtar ska vara sanerade
 

Angående planerade bygget av kv. Trianglen vid Ålkistan

Styrelsens yttrande avseende detaljplan för del av kv. Triangeln m.fl. BND 2016:85
Går att läsa i sin helhet Här
2018-10-25: Efter att det politiska styret klarnat i Solna, så har jag skickat yttrandet till samtliga ledamöter i byggnadsnämnden. Detta för att säkerställa att tidigare insänt yttrande (2018-09-28) inte fastnar i byggnadsförvaltningens byråkrati. Även kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) och företrädare för de politiska partierna har fått yttrandet./ Leif Nybom


Uppdaterad tillsynsrapport 2018-04-06 SOLNA STAD miljö och byggnadsförvaltning

Finns att läsa Här
 

Hej Båtägare,
 
Som flera av er vet har SBS har ålagts av kommunen att se till att bara båtar fria från TBT (en äldre giftfärg) sjösätts 2021. Vi kommer nu att inleda ett arbete med att sanera misstänkta båtar och båtar med andra biocidfärger och söka LOVA bidrag för detta. Båtar med biocidfärg (t.ex. godkända färger av kemikalieinspektionen) kan inte räkna med att kunna använda bottentvätt framöver, så även för dem kan detta vara ett bra tillfälle att göra sin botten giftfri.
 
Därför genomför vi nu en inventering av bottenfärgerna i klubben. Alla medlemmar ombeds fylla i enkäten senast den 31/5.
 
Fyll i formuläret här
 
Mvh,
Miljökomitéen genom Johannes Edelstam
 

Vad gäller vid tvätt av båtbotten?
 
• Biocidfri botten
– Kan tvättas utan rening av
   tvättvattnet
• Dock inte om båten har
  självpolerande insjöfärg
 
• Nymålad eller tidigare målad
  med biocidfärg

– Ej borsttvätt
– Endast avspolning över
   spolplatta med rening
– Alternativa metoder
   (hullwasher)
– Avtorkning med svamp/trasa
   om sköljvattnet tas omhand
   som farligt avfall (tillfällig lösning)

Se hela presentationen från Solna stads miljöinspektörer vid vårmötet. Här

Bra information från båttvätten BoatWasher i Stocksund.

Se länk Här
 

Välkommen till SBS!

Solna Båtsällskap har sina bryggor och uppläggningsplatser längst öster ut i Bergshamra, mellan inloppen till Brunnsviken och Edsviken. Här på vår hemsida hittar du  information om vår verksamhet.

 

Information angående GDPR

Var vänlig läs informationen Här
 

Nytt medlemsregistret i BAS (Svenska Båtunionens Administrativa System)

Länk här
Vårt nya medlemsregistret som vi har infört under sommaren. Kommer att hantera allt vad gäller administration av medlemskap i klubben framöver, inklusive kommande fakturor mm. 
Logga därför in för att kontrollera att era uppgifter stämmer. Gör det inte det så korrigera era uppgifter. 
Mer informaton på Höstmötet.

Avspolning och tvätt av målade båtbottnar är inte tillåtet på land. Undantagna är Epoxibehandlade och skrovrena båtar.
 

Information till medlemmar med anledning av ny gång- och cykelbro

Trafikverket har långt gående planer på att bygga en ny gång- och cykelbro över Edsviken mellan Stocksundsbron och tågbron. Nuvarande gångbana på östra sidan av Stocksundsbron blir körbana. Det kommer också att byggas en ny avfart för södergående trafik från Danderydshållet som ska till Bergshamra.
Det innebär stora förändringar för SBS och uppläggningsplatserna vid Alnäs. För SBS del innebär det en stor olägenhet under byggnationen och en mindre efter byggnationen.
Ny information: Trafikverket meddelade innan sommaren 2018, att bygget skjuts på framtiden då regeringen ej avsatt pengar i den nationella planen.
Mer information går att läsa på Trafikverket sida http://www.trafikverket.se/bergshamra-stocksundsbron
Styrelsen bevakar och håller sig uppdaterade runt projektet.

SBS på Facebook

SBS har en diskussionsgrupp på Facebook. Här kan du följa med i diskussionen!

Miljöskydd

Se information om miljöskydd här.

Bildarkivet

Här kan du se ett bildspel från våra aktiviteter.
loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502

kassor@sbs.nu
om denna mail inte fungerar:
kassor.sbs@gmail.com

 
Kontakt

hamnkapten@sbs.nu