Kontaktuppgifter

Nedan finns kontaktuppgifter till förtroendevalda funktionärer i Solna Båtsällskap.

Kontaktuppgifter till medlemmar och förtroendevalda utöver e-postadresserna nedan, hittar du i medlemsmatrikeln. Lättast är att söka med hjälp av medlemsnumret angivet vid respektive namn.
 

Styrelsen

Ordförande Lars Sjöö (1776) ordforande@sbs.nu
Leder styrelsens möten och representerar sällskapet, samt tecknar sällskapets firma. Ansvarar också för sällskapets organisation.
 
Vice Ordförande Mathias Ohlsén (1565) viceordforande@sbs.nu 
Ansvarar för hantering och fördelning av lediga platser, samt tillsammans med ordföranden för sällskapets organisation och representation.
Sekreterare Johnny Tydal (1470) sekreterare@sbs.nu  
Ansvarar för hemsidan och Facebook, samt upprättar protokoll vid möten.
 
Kassör Olov Stenbäck (1504) kassor@sbs.nu   
Ansvarar för ekonomi, bokföring och fakturering.
Hamnkapten Stig Eriksson (1187)  hamnkapten@sbs.nu
Har övergripande ansvar för sjösättningar, bryggor, byggnader och uppläggningsplatser.
 
Miljö Mia Malmenäs (8) miljo@sbs.nu
Ansvarar för frågor gällande miljön 
 
Ledamot Joachim Erlandsson (1867)
Vice kassör
 
Suppleant 1 Alejandro Hidalgo (1810)
Vice hamnkapten
 
Suppleant 2 Jon Lofthus (1340)

Medlemsansökan

Medlemsansökan skickas till plats@sbs.nu

Revisorer

OrdinarieBengt Boström (1802)
Niklas Holzberg (1788)
SuppleantRafaels Amolin (1822)
Granskar sällskapets verksamhet och ekonomi.

Valberedning

SammankallandeBengt Utterström (1809)
LedamöterLisa Hirschberg (1870)
Björn Landelius (1026)
Ansvarar för rekrytering av medlemmar till förtroendeposter inom sällskapet.

Underhållsgrupper för klubbens bryggor

Bockis 1
Kontakt                                           Olov Stenbäck (1504) 
Kontakt                                           Alejandro Hildago (1810) 

Bockis 2
Kontakt                                           Kenneth Lager (1701) 
Kontakt                                           Niklas Levin (1761) 

Borganäs
Kontakt                                           Stig Eriksson (1187) 
Kontakt                                           Vincent Doctrinal (1833) 

Käppala
Kontakt                                           Curt Nylèn   (1071) 
Kontakt                                           Stig Sinclair (1057) 

Upptagnings- och sjösättnings Alnäs

Slipansvarig
Kontakt & sammankallande Nils Lodin (1459) slipen@sbs.nu
Tillsammans med hamnkapten ansvar för upptagning, placering av båtarna på land, sjösättning och allmän ordning vid Lilla Alnäs.

Lastbil med kran
Sammankallande Björn Landelius (1026) alnas@sbs.nu
Tillsammans med hamnkapten ansvar för upptagning, placering av båtarna på land, sjösättning och allmän ordning vid Stora Alnäs.

Upptagnings- och sjösättnings Ålkistan

Mobilkran
SammankallandeStig Eriksson (1187)
Tillsammans med hamnkapten ansvar för upptagning, placering av båtarna på land, sjösättning och allmän ordning vid Ålkistan.

Solna Båtråd

SBS:s representant
      Leif Nybom (1350)

Båtorganisationer SMBF & SBU och Stockholms Seglar Förbund & SSF

SBS:s representanterSBS styrelse
Leif Nybom (1350)
Ove Hansson (1118)

IT, information och utskick

BAS Mathias Ohlsén (1565)
Ansvarig för medlemsregister
 
Webmaster Johnny Tydal (1470) sekreterare@sbs.nu  
Sällskapets webmaster. Ansvarig för hemsidan.
 
Utskick post & e-post Ansvar Styrelsen
loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502