Kontaktuppgifter

Nedan finns kontaktuppgifter till förtroendevalda funktionärer i Solna Båtsällskap.

Kontaktuppgifter till medlemmar och förtroendevalda utöver e-postadresserna nedan, hittar du i medlemsmatrikeln. Lättast är att söka med hjälp av medlemsnumret angivet vid respektive namn.
 

Styrelsen

Ordförande Leif Nybom (1350) ordforande@sbs.nu
Leder styrelsens möten och representerar sällskapet, samt tecknar sällskapets firma. Ansvarar också för sällskapets organisation.
 
Vice Ordförande Mathias Ohlsén (1565) viceordforande@sbs.nu 
Ansvarar tillsammans med ordföranden för sällskapets organisation och representation.
Sekreterare Ove Hansson (1118) sekreterare@sbs.nu  
Skall föra protokoll vid möten samt upprätta förslag till årsberättelse.
 
Kassör Kent-Olof Anderson (1454) kassor@sbs.nu   
Ansvarar för ekonomi, bokföring och fakturering.
Hamnkapten Vakant   (Mathias Ohlsén (1565) medlemshantering) hamnkapten@sbs.nu
Har övergripande ansvar för bryggor, uppläggningsplatser, båtplatsfördelning samt byggnationer och förråd.
Ansvarar också för hantering och fördelning av lediga platser.

 
Miljöfrågor Mia Malmenäs (8)
 
Ledamot 5 Lars Sjöö (1776)
Ledamot 6 Stig Eriksson (1187)

Har ansvar för klubbens löpande drift, t.ex. sjösättningar, upptagningar. De samordnar arbetet med bryggkommittéer och vinteruppläggningskommittéer.
 
Suppleant 1 Johnny Tydal (1470)
Suppleant 2 Björn Landelius (1026)
Tar del av styrelsearbetet och träder vid ordinarie ledamots frånvaro in i dennes ställe.

Medlemsansökan

Medlemsansökan skickas till plats@sbs.nu

Revisorer

OrdinarieBengt Boström (1802)
Axel Vännman (1550)
SuppleantOlof Stenbäck (1504)
Granskar sällskapets verksamhet och ekonomi.

Valberedning

SammankallandeRalph Emtemark (534)valberedning@sbs.nu
LedamöterAndreas Faehlmann (1293)
Bengt Utterström (1809)
Ansvarar för rekrytering av medlemmar till förtroendeposter inom sällskapet.

Arbetsgrupp miljö

KontaktLeif Nybom (1350)miljo@sbs.nu  
KontaktMia Malmenäs (8)miljo@sbs.nu  

Underhållsgrupper för klubbens bryggor

Bockis 1
Kontakt                                           Olov Stenbäck (1504) 
Kontakt                                           Alejandro Hildago (1810) 

Bockis 2
Kontakt                                           Per Nylén (631) 
Kontakt                                           Per Lundberg (1552) 
Kontakt                                           Niklas Levin (1761) 

Borganäs
Kontakt                                           Stig Eriksson (1187) 
Kontakt                                           Vincent Doctrinal (1833) 

Käppala
Kontakt                                           Curt Nylèn   (1071) 
Kontakt                                           Stig Sinclair (1057) 

Upptagnings- och sjösättnings Alnäs

Slipansvarig
Kontakt & sammankallande Nils Lodin (1459) slipen@sbs.nu
Tillsammans med hamnkapten ansvar för upptagning, placering av båtarna på land, sjösättning och allmän ordning vid Lilla Alnäs.

Lastbil med kran
Sammankallande Björn Landelius (1026) alnas@sbs.nu
Tillsammans med hamnkapten ansvar för upptagning, placering av båtarna på land, sjösättning och allmän ordning vid Stora Alnäs.

Upptagnings- och sjösättnings Ålkistan

Mobilkran
SammankallandeLeif Nybom (1350)
Tillsammans med hamnkapten ansvar för upptagning, placering av båtarna på land, sjösättning och allmän ordning vid Ålkistan.

Klubbmästare

Kristina Fyrberg
Ansvarar för planering av års-, vår- och höstmöten samt att ordna sammankomster och aktiviteter efter behov, önskemål och idéer.

Solna Båtråd

SBS:s representant
      Leif Nybom (1350)

Båtorganisationer SMBF & SBU och Stockholms Seglar Förbund & SSF

SBS:s representanterSBS styrelse
Leif Nybom (1350)
Ove Hansson (1118)

IT, information och utskick

Matrikel  Mathias Ohlsén (1565)
Ansvarig för medlemsregister
 
Webmaster Ove Hansson (1118) webmaster@sbs.nu
Sällskapets webmaster. Ansvarig för hemsidan.
 
Utskick post & e-post Ansvar Styrelsen
loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502

kassor@sbs.nu

 
Kontakt

hamnkapten@sbs.nu