Intagning av nya medlemmar

1. Ansökningsavgiften 200kr betalar du till Solna Båtsällskap, bankgiro 5323-1502. Märk inbetalningen med ditt namn och telefonnummer.

2. Medlemsansökan skickas till plats@sbs.nu eller per post till:
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 Solna

3. Nästkommande styrelsemöte beslutar om medlemskap.

I dagsläget har vi 20-25 st båtar i kön. Eftersom det tycks bli ca 10 platser lediga varje år är kötiden nu ca två år. Någon gång kan det gå fort att få plats  men det kan också ta mycket lång tid, särskilt för stora båtar. Mycket beror på hur de platser som blir lediga stämmer med storleken på båtarna i kön.

 För att styrelsen skall behandla en medlemsansökan måste ansökningsavgiften vara betald. Kom ihåg att skriva under din ansökan till SBS när du skickar in den. Ansökningsavgiften är 200 kr och gäller som inträdesavgift om du blir beviljad passivt medlemskap, och som delbetalning av inträdesavgiften om du beviljas aktivt medlemskap. Om klubben avslår din medlemsansökan får du tillbaka ansökningsavgiften. Om du tar tillbaka din ansökan eller låter bli att betala årsavgiften när du väl beviljats medlemskap får du inte tillbaka ansökningsavgiften.

SBS begär att samtliga som ansöker om medlemskap skall ha eller skaffar sig förarintyg för båt. Detta kan göras genom t.ex. ABC-seglarskola, Seglarakademin, Båtutbildning, Navigationsakademien, Studieförbundet Vuxenskolan, Båtägarskolan, eller Skeppsholmsgården.

Solna Båtsällskaps stadgar och ordningsföreskrifter hittar du under dokument, regler och protokoll.
loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502