Båtplats - Avgifter 2021

Årsavgift aktiv 500 kr
Årsavgift passiv 200 kr
Ansökningsavgift 200 kr
Övergång passiv till aktiv inkl. nyckel 2000 kr
Investerings- och underhållsavgift / båtplats sommar 250 kr
Upp eller ned med kran, per tillfälle1
Slipavgift vid ordinarie upptagning och sjösättning 350kr
Slipavgift övriga tillfällen 500kr 
Land vinter2 55 kr/m²
Brygga vinter3 40 kr/m²
Brygga sommar båtbredd4 200 kr/m
Brygga sommar båtlängd5 50 kr/m
Pliktavgift 300 kr/tillfälle     
Förlorad eller extra nyckel 500 kr
El-vinterliggare i sjön debiteras enligt egen mätare, självkostnadspris (vintern 2019/2020 1,21 kr/kWh)

1) Debiteras utifrån båtens vikt, se nedan
2) Beräknas utifrån båtens area, som mäts som största längd x största bredd 
3) Beräknas utifrån båtens area, som mäts som största längd x största bredd 
4) Beräknas utifrån båtens största bredd.
5) Beräknas utifrån båtens största längd.

loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502