Avgifter 2018

Båtplats - Avgifter 2018Årsavgift aktiv  500 kr
Årsavgift passiv  200 kr
Upp eller ned med kran, per tillfälle  1 250 kr
Upp eller ned med slip, per tillfälle  275 kr
Land vinter 1)  40 kr/m²
Brygga vinter 1)  40 kr/m²
Brygga sommar bredd  2)  162 kr/m
Brygga sommar längd  3)  42 kr/m
Investeringsavgift/bryggplats (2014-2018)  750 kr
Friboj sommar  255 kr
Land sommar  30 kr/dag
Mastkran/hus 4)  15 kr/m
Inträdesavgift aktiv  2 000 kr
Övergång passiv till aktiv  (erhållit båtplats)  1 800 kr
Inträdesavgift passiv  (i kö för båtplats)  200 kr
Förseningsavgift  100 kr
Pliktavgift  300 kr/tillfälle

1) Beräknas utifrån båtens area, som mäts som största längd * största bredd 
2) Beräknas utifrån båtens största bredd.
3) Beräknas utifrån båtens största längd.
Lägg ihop bredd i kronor och längd i kronor = summa att betala 
4) Beräknas utifrån mastens längd.
 

loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502

kassor@sbs.nu

 
Kontakt

hamnkapten@sbs.nu