Tilldelning av båtplats sommar och vinter

Klubben har knappt 150 båtplatser fördelat på våra fem bryggor. Alla som får bryggplats erbjuds också vinterplats på land. Vi har som regel ca 20 medlemmar på väntelistan till båtplats. I alla fall har det varit det de senaste åren. Vi ordnar väntelistan efter medlemsnummer.

För att ställa dig på väntelistan måste du vara medlem i klubben och därmed ha fått ett medlemsnummer. Med det kan du logga in i Solna Båtsällskaps medlemsregister - BAS och ställa dig på väntelistan, eller ta bort dig från listan om du inte behöver båtplats den närmaste säsongen. Eftersom vi ordnar listan efter medlemsnummer tjänar du inget på att ställa dig på listan "för säkerhets skull", det ger bara onödigt arbete för den som sköter tilldelningen av platser.
loading...
Solna Båtsällskap
Björnstigen 101
170 72 SOLNA

 
Bankgiro 5323-1502